Ceník plnění potápěčských lahví
Štětina P.D.C.

Při plnění všech potápěčských lahví používáme jen průmyslově zhotovené vložky filtrů. Nepoužíváme "sypaných" filtrů. Striktně dodržujeme jejich životnost.

Popis èinnosti Cena Prize €
Plnění potápěčských přístrojů vzduchem , 1 litr vodního objemu na 20 MPa
Air fills 1 l / 200 bars
12,00 Kč 0,40 €
Plnění potápěčských přístrojù vzduchem s dvojí filtrací, 1 litr vodního objemu na 20 MPa
Tank filling with oxygen compatible air, 1 l / 200 bars
15,00 Kč 0,54 €
Plnění potápěčských přístrojù EAN32 a EAN36, 1 litr vodního objemu na 20 MPa
Tank filling with EAN32 and EAN36 1 litr / 200 bars
17,00 Kč 0,65 €
Plnění potápěčských přístrojù až do EAN39, 1 litr vodního objemu na 20 MPa
Tank filling with NITROX up to EAN39 1 litr / 200 bars
20,00 Kč 0,71 €
Plnění potápěčských přístrojů EAN50, 1 litr vodního objemu na 20 MPa
Tank filling with NITROX up to EAN50 1 litr / 200 bars
25,00 Kč 0,90 €
Plnění potápěčských lahví 100% kyslíkem (přepouštěním), 1 litr při 100 kPa
Tank filling with 100% O2 (by decanting) 1 litr / 1 bar
0,40 Kč 0,01 €
Plnění potápěčkých lahví argonem, 1 litr při 100 kPa
Tank filling with argon (for dry suit inflation) by decanting 1 litr / 1 bar
0,50 Kč 0,03 €
Plnění potápěčských lahví heliem 4.6, 1 litr při 100 kPa
Tank filling He 4.6 (by decanting) 1 litr / 1 bar
0,60 Kč 0,02 €
Plnění potápěčských lahví trimixem 30-40% He na 200 barù, litr vodního objemu láhve
Tank filling with TRIMIX 30-40% He 1 litr / 200 bars
60,00 Kč 2,15 €

Pokud budete požadovat doplnění, případně domíchání směsi, bude vám účtován příplatek za míchání ve výši 119 Kč ( 4,00 € ) za jeden potápěčský přístroj.

If topping, adding the gass or changing the mix in the the tank is demanded, the additional fee of CZK 119  ( € 4,00 ) will be charged.

Lahve je možné předávat k naplnění a odebírat naplněné v provozovně na Cejlu 38, v případě dohody i na jiných místech.

Zpátky na hlavní stránku

Stránka byla naposled změněna:  22.08.2007 22:29 CET

© Jiří Štětina    info%stetina.cz

Document made with Nvu