Minimální dekomprese

George Irvine

Nejrychlejší sycení tkání plyny probíhá při jakémkoliv ponoru v jeho počátečním stádiu, jak čas běží, sycení se zpomaluje. Ať se potápíte kdykoliv, nejrychleji "nabíráte" plyn v prvních minutách ponoru. Tento plyn je třeba vyloučit správným způsobem, ne jej ignorovat. Někdy může správný způsob znamenat rychlost výstupu 9 metrů za minutu, tak jako při ponoru do 90 metrů za 5 minut a pak zpátky na hladinu za 10 minut. Jak se ponor prodlužuje, dekomprese nejprve naskakuje a pak se prodlužování začne zpomalovat, až se zcela zastaví, jakmile dosáhneme saturace.

Pro ponory v rozmezí 5-18 minut, zanedbání dekomprese neznamená nezbytně ohrožení života, a cokoliv tě snadno dostane ven z ohrožení. Je ale lepší brát takové potápění jako ponor který vyžaduje "minimální" dekompresi a nepoužijeme žádné zkrácení dekompresního plánu. Mezi 20-30 minutami jste v rozsahu povinné dekomprese, kde už se nesmíte vyprdnout na dekompresi, protože v důsledku toho byste mohli utrpět vážná zranění. Pokud opravdu zkazíte při takovém ponoru ale budete schopni zůstat nejméně 20 minut na kyslíku v 6 metrech, jsou vaše šance na přežití přijatelné.

V rozsahu povinné dekomprese je pouze vyžadována "správná dekomprese", ne prodloužená dekomprese, jen správný tvar a přibližný čas. Právě zde a dále pak můžete začít používat techniku, popsanou v mých předchozích příspěvcích. Maximální dekomprese je popsána na příkladu ponoru, který jsem dělal s JJ letos. Není k ničemu dobré a ve skutečnosti může způsobit i škodu, jdeme-li za rozsah maximální dekomprese jak v hlediska poškození kyslíkem a také v tom, jak se tkáně relativně nasycují a vysycují. Strávit příliš času na zastávkách ve střední hloubce znamená pouze nasytit špatné tkáně a z horní zastávky se stanou méně úspěšné

Při minimální dekompresi měj si pamatuj, že reakce těla na změny tlaku není nezbytně okamžitá. To je například důvod, proč komerční potápěči mohou vylézt z vody po zastávce ve 12 metrech, svléci se z obleku a přejít do komory, pokud to stihnou za 5 minut. Nevím, jestli se to ještě dělá, ale může vám to dát představu, proč je minimální dekomprese mutná. Když se vynořujete z hloubky příliš rychle, nedáte tělesným tkáním čas, aby se vysycovaly do krevního oběhu. Krvi trvá nejméně dvě minuty, než projde celým tělem a tak to plynu chvíli trvá, než se dostane ven. Když jej chytíte do pasti, a to je to co se stane když ignorujete minimální dekompresi, způsobí pouze symptomy později, když budete na hladině. Subklinické symptomy, jako je únava, pocity jako při chřipce atd.

Jsem chlapík, který dělá nejrychlejší dekomprese široko doleku, ale nikdy nedělám nic, co nemá správný tvar nebo nic co by nebylo dostatečné. Když byste se podívali blíže na to co dělám, zjistíte, že při většině ponoru je moje dekomprese pečlivější, než předepisuje jakýkoliv dekompresní program. Bude delší pro krátké ponory a kratší pro ponory dlouhé, bude kratší pro helium a nekonečná pro plyny založené na dusíku.