Jednoduché vysvětlení kyslíkového okénka

George Irvine

Nejlepší vysvětlení principu kyslíkového okénka tak, "aby to pochopil každej", může být například vakuum proti parciálnímu tlaku, jasný? Po vakuu je druhý nejlepší kyslík, který má podobný účinek v tom, že celkový součet parciálních tlaků plynů v dýchací směsi není v rovnováze se součtem parciálních tlaků plynů ve tkáních, protože nějaký kyslík je metabolizován. Víc kylíku metabolizuje osoba, která je fit. Čím větší je rozdíl mezi parciálním tlakem kyslíku a ostatními plyny až do maximálního rozdílu určeného metabolizmem (maximální velikost okna), tím větší má snahu jakýkoliv plyn rozpuštěný v buňkách dostat se ven a být nahrazen. U zdravé a fyzicky zdatné osoby je kyslíkové okénko širší, zrovna tak jako jeho aktivní tělesná hmota a perfůze, takže dekompresí lépe. Všechny tyhle věci jsou spolu svázány.

Když otevřete kyslíkové okénko tak velké, jak je to jen možné bude důležíté následující:

  1. riziko kyslíkové toxicity nebo poškození tkání kyslíkem
  2. za jak dlouho převáží nevýhody vasokonstrikce způsobené kyslíkem jeho výhody
  3. za jak dlouho nastoupí reakce podobná astmatickému záchvatu
Po určité době obrátíte celý proces, (dýcháním plynu s nižším parciálním tlakem kyslíku) abyste otevřeli tepny a plíce a tento postup opakujete. To vše je součástí dobré dekomprese. Také se dá řící, že součet parciálních tlaků inertních plynů se rovná velikosti kyslíkového okénka mínus parciální tlaku, který odpovídá úbytku kyslíku, který jsme metabolizovali - odtud plyne že nemá žádný význam kombinovat inertní plyny - chovají se z tohoto hlediska jako jediný plyn. Účinnost kyslíku v dekompresní směsi roste nad jeho účinnost danou parciálním tlakem právě v důsledku nerovnováhy "kyslíkového okénka" takže převyšuje to, co bychom mohli označit jako čistý efekt parciálních tlaků plynů. To je zvlášť důležité, pokud chceme zmenšit bublinky inertního plynu, protože proti tlaku plynu v bublině vždy stojí nižší tlak nebo chcete-li"napětí" v okolní tkáni hlavně z důvodu toho, že metabolizovaný kyslík vytvoří jakési "vakuum" v celkovém součtu parciálních tlaků přítomných plynů. Zůstává tak stálá nerovnováha mezi tlakem uvnitř bublinky a okolním napětím libovolnéo inertního plynu.

Právě proto je kyslík (čistý kyslík ne 80/20) tak užitečný v případě DCS. Pomáhá zmenšovat velikost bublin a také díky nasycení tkání kyslíkem pomáhá dostat kyslík tam kde je zapotřebí a to i tehdy, když jsou tepny v poškozené tkáni blokovány.