Opakované ponory

George Irvine

Tuhle oblast diskuse musí předcházet několik důležitých připomenutí. Zaprvé, pamatujte se, co jsem řekl o úrovni vylučování plynu ve formě bublin ve chvíli, když se dostaneme na tlak 100 kPa na hladině - může to být skutečná sprcha bublin v případě, že nebudete dodržovat doporučení, které jsem vám dal. Ať je to jak chce, další důležitá skutečnost je, že bubliny mají tendenci po ponoru narůstat tím, že přijímají inertní plyn ze svého okolí. Jejich objem naroste na maximum a pak se začne zmenšovat. Všechno je však relativní. Podíváte-li se na dekompresní folklór, který vyučuje například IANTD, uvidíte odkazy na to, že bubliny mohou kulminovat jak ve své velikosti, tak četnosti až za čtyři hodiny po ponoru. Tohle platí zaprvé pro lidi, kteří by se neměli především vůbec potápět a zadruhé, platí to pro potápění se vzduchem, kdy neexistuje žádný způsob, jak odpovídající dekompresi provést.

V mém případě, jsem zcela čistý od jakékoliv známky bublin i po těch nejstrašnějších ponorech za 30 minut po vynoření, nebo i méně. A to je to co byste měli chtít také, ale ještě důležitější je, abyste od začátku nezačínali s žádnými bublinami tak, že budete dodržovat moje pravidla pro závěrečný výstup. Růst bublin je životním faktem. Sprška bublin po ponoru je známkou toho, že jste něco zvorali.

Co se týká "zbytkového dusíku", helia, nebo čehokoliv jiného, tohle není problém. Ze samé podstaty se to týká hlavně dusíku, kterého v sobě máme habaděj tak jako tak. Jediné, co musíme vzít v úvahu při opakovaných ponorech je způsob výstupu po povrchovém intervalu. Můžete totiž ještě "bublat" jako následek prvního ponoru. Při druhém ponoru musíte z tohoto důvodu mnohem více dbát na rychlost výstupu. Všechny důvody najdete v mém článku "Proč neděláme ve WKPP kyvadlové ponory".

Celkem vzato, opakované ponory jsou dobrá věc, ale měli byste dělat napřed mělčí ponor a teprve pak hlubší. Blbosti, které se ve vztahu k tomuto problému vyučují, jsou nade vší kritiku.

Především, co je tedy skutečné nebezpečí? Není to DCS, je to toxicita kyslíku pro CNS. Také riziko plicní otravy kyslíkem je vážnější, než riziko DCS.

Tohle musíte mít na paměti, když děláte opakované ponory. Určitě nechcete znovu a znovu valit vysoké PPO2 a určitě se nechcete s vysokým PPO2 potápět několik dnů po sobě . Takže první věc, na kterou musíme udělat, je srazit pracovní PPO2 a plánovat dekompresi tak, abychom nenahromadili přílišnou expozici.

Pokud děláte dekompresi způsobem, který jsem vám popsal, včetně způsobu jakým vystupuji na hladinu, významným způsobem snížíte masívní vylučování plynu formou bublin, které se obvykle vyskytuje po ponoru. A jste-li v zásadě "čistí", můžete se potápět bez přirážek. Pokud používáte správný plyn, je "zbytkový" efekt značně potlačen. Tento efekt byl použit pro vysvětlení hromadění plynů ve tkáních, které nemají dobrou prefůzi, a mají snahu zachycovat plyn, který později slouží jako zásobárna pro vzniklé bubliny. Opakované ponory se zásobárnou plynu ve tkáních mohou při dalším ponoru udělat jakoukoliv bublnu horší a přispět také k jejimu růstu po ponoru.

Když provedete dekompresi po sobě jdoucích ponorů správně, není důvod se touto věcí dále zabývat. Z pohledu logistiky při potápění na otevřeném moři je mnohem bezpečnější provést několid krátkých ponorů těsně po sobě, než jeden dlouhý ponor, který vyžaduje dlouhou dekompresi.

Z pohledu dekomprese vidíme, že opakované ponory neznamenají žádný rozdíl, proto při výpočtu druhého ponoru první ponor neuvažujeme. Jediný trik je v tom, že druhý ponor musí být hlubší, nebo stejně hluboký jako první a druhý ponor nesmí být v žádném případě tak zvaný "bounce dive", kyvadlový ponor, ať je první ponor jakýkoliv. Dělali jsme dva ponory po sobě do hloubky 90 metrů každý s časem na dně 60 minut aniž bychom jakkoliv měnili dekompresní postup. Hlavní problém však představuje expozice kyslíkem, proto jsme od takové praxe při potápění ve WKPP upustili.


  Zpátky na text George Irvina "O dekompresi"
  Zpátky na hlavní stránku
  Zpátky na hlavní stránku Doing It Right?
  Chcete si přečíst můj text "Od hoghartiánského stylu přes DIR a dál..."?