Barevné logo TDI


Vstupte do světa technického potápění!

Seznamte se s výcvikovým programem největší výcvikové agentury pro technické potápění na světě TDI - Technical Diving International. Je určitě mnoho způsobů, jak se dostat za hranice běžného rekreačního potápění. Výcvikový systém TDI patří k těm nejlepším. Obdrželi jsme souhlas s překladem materiálů TDI - v dohledné době Vám budeme moci předložit kvalitní texty v českém jazyce. Na následujících řádcích se můžete seznámit s možnostmi, které Vám tento systém přináší. Pokud najdete něco pro sebe, tím lépe.


TDI NITROX DIVER COURSE       3 390  Kč / 121 €

Kurz pro rekreační potápěče se základním výcvikovým stupněm, kteří chtějí používat vzduch obohacený kyslíkem EAN. Potápěč se naučí používat dýchací směs nitrox s obsahem 22 a 40% kyslíku , seznámí se s výhodami , nebezpečími a postupy při používání takových směsí. Po úspěšném zakončení kurzu je potápěč oprávněn samostatně používat EAN22 až EAN40, tedy bez přímého dohledu instruktora. Může se přihlásit do kurzů:
1. TDI Advanced Nitrox Course
2. TDI Decompression Procedures Course
3. TDI Semi-closed Rebreather Course

Požadavky na studenta

A. Minimální věk 15 let
B. Minimální potápěčská certifikace (OWD, P apod.)
C. Minimální počet 10 ponorů zaznamenaných v deníku potápěče
Teorie 4 hodiny. Cena kurzu 3390 Kč včetně 19% DPH. Cena zahrnuje poplatek za certifikaci.

TDI ADVANCED NITROX DIVER COURSE       7 110 Kč /&nbsp245 €

Kurz se zabývá použitím dýchací směsi od EAN21 až do 100% kyslíku pro optimální směs do hloubek maximálně 45 m mořské vody. Cílem kurzu je seznámit potápěče s výhodami, nebezpečími a správnými postupy při používání dýchacích směsí od EAN21 až po 100% kyslík při sestupech, které nevyžadují stupňovitou dekompresi. (Instruktor může rozhodnout o případné kombinaci metodiky tohoto stupně s některými dekompresními postupy). Po úspěšném absolvování tohoto kurzu se může absolvent potápět bez přímého dozoru se směsmi od EAN21 až po 100% kyslík za těchto předpokladů:
A. Potápěčské aktivity jsou podobné těm, pro které byl potápěč vycvičen
B. Oblast ve které aktivity probíhají
C. Podmínky v prostředí jsou podobné podmínkám, ve kterých výcvik probíhal

Po dokončení výcviku je absolvent absolvent oprávněn zapsat se do kurzu :
A. TDI Decompression Procedures Course
B. TDI Extended Range Course

Požadavky na studenta

A. Minimální věk 15 let (pokud je kurz spojen s kurzem TDI Decompression Procedures, potom je vyžadován minimální věk 18 let)
E. Minimální certifikace TDI Nitrox Diver nebo odpovídající F. Prokazatelně uskutečněno minimálně 25 ponorů zaznamenaných v deníku potápěče v prostředí, ve kterém výcvik bude probíhat. Kurz se skládá přibližně z 6 lekcí a čtyř ponorů na otevřené vodě s celkovým časem pod vodou minimálně 100 minut. Povinná výstroj potápěče (možno i zapůjčit): A. Alternativní druhý stupeň například octopus připevněný k prvnímu stupni PA nebo alternativní zdroj vzduchu s láhví o minimálním objemu vzduchu 400 l. B. Vodotěsný tlakoměr C. Hloubkoměr a automatický měřič času pod vodou a /nebo potápěčský počítač D. Kompenzátor vztlaku s inflátorem E. Izolační oblek odpovídající prostředí ve kterém výcvik probíhá F. Láhev a plicní automatika vyčištěná pro použití se směsmi EAN a označená odpovídajícím způsobem. G. Analyzátor obsahu kyslíku (může být zapůjčen instruktorem) Kurz může probíhat buď v České republice nebo v zahraničí, případně kombinovaně. Cena kurzu je 7110 Kč včetně 19% DPH.

TDI DECOMPRESSION PROCEDURES DIVER COURSE        7 890 Kč / 281 €

Tento kurz se zabývá teorií, metodami a postupy při plánovaném potápění se stupňovitou dekompresí. Probíhá buď jako samostatný kurz nebo ve spojení s kurzy TDI Advanced Nitrox, Advanced Wreck nebo Extended Range.

Cílem kurzu je naučit potápěče plánovat a provádět ponory se standardní stupňovitou dekompresí do hloubek, které nepřesahují 40 m mořské vody. Budou předvedeny nejobvyklejší požadavky na výstroj, její konfiguraci, dekompresní postupy a dekompresní plyny (včetně kyslíku a nitroxu)

 1. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu se absolvent může angažovat v dekompresním potápění a používat vzduch, nitrox nebo kyslík bez přímého dohledu instruktora za předpokladu, že:
  1. Činnost potápěče je podobná činností prováděné při výcviku
  2. Oblast, ve které se konají ponory odpovídá oblasti, ve které probíhal výcvik
  3. Vodní prostředí při ponoru odpovídá prostředí při výcviku
 2. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu může absolvent zapsat do kurzů:
  1. TDI Advanced Nitrox Course
  2. TDI Extended Range Course
  3. TDI Advanced Wreck Course
  4. TDI Entry Level Trimix

Požadavky na studenta:

Rozsah kurzu

 1. Teoretické lekce a briefing - 6 hodin
 2. 4 ponory v otevřené vodě

Požadovaná výstroj

 1. Hlavní láhev s objemem odpovídajícím hloubce ponorů a spotřebě studenta
 2. Láhev nebo láhve na dekompresní směsi plynů
  1. Láhev musí mít objem odpovídající plánovanému ponoru a spotřebě vzduchu studenta s vodotěsným tlakoměrem
  2. Láhev musí být označena v souladu se standardy TDI
 3. Hloubkoměr, nebo automatický bottom timer a / nebo dekompresní počítač.
 4. Plicní automatiky:
  1. Primární a redundantní primární 2. stupeň je vyžadován na všech lahvích se směsí Bottom Mix.
  2. Manometr je vyžadován u všech hlavních lahví, nebo lahví se směsí Bottom Mix
  3. Možnost použít dlouhé hadice (200 cm) pro druhý stupeň , správné upevnění této hadice tak, aby ulehčila sdílení vzduchu v hloubce v případě potřeby.
 5. Kompenzátor vztlaku ekvivalentní pro používanou výstroj
 6. Zdvojené zařízení pro měření hloubky a času.
 7. Dva zdroje světla, pokud to vyžadují podmínky na místě potápění.
 8. Jon-line a ostatní úvazky vhodné pro dané místo potápění
 9. Naviják se šňůrou a zdvihací vak (Lift Bag ) případně signální bóje (Surface Marker Buoy)
  1. Odpovídající maximální plánované hloubce
  2. Minimální vztlak bójky nebo vaku musí být 120 N (11 kg)
 10. Izolační oblek vhodný pro vodní podmínky v místě konání kurzu
 11. Nástroj na řezání šňůry
 12. Tabulka na psaní pod vodou (pro dekompresní a ostatní potřebné údaje)

Kurz může probíhat buď v České republice nebo v zahraničí, případně kombinovaně.


TDI EXTENDED RANGE DIVER COURSE      12.950 Kč / 463 €

Kurz poskytuje výcvik a zkušenosti požadované pro použití vzduchu pro ponory do 55 metrů mořské vody, vyžadující provádění stupňovité dekomprese se směsmi nitroxu a kyslíkem během dekomprese. Cílem kurzu je vycvičit potápěče používání odpovídajících technik, výstroje a zvládání nebezpečí spojených s ponory se vzduchem až do hloubek 55 metrů mořské vody a použití nitroxu a kyslíku pro provedení dekomprese.
 1. A. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu se absolvent může angažovat v dekompresním potápění a používat vzduch, nitrox nebo kyslík bez přímého dohledu instruktora za předpokladu, že:
  1. Činnost potápěče je podobná činností prováděné při výcviku
  2. Oblast, ve které se konají ponory odpovídá oblasti, ve které probíhal výcvik
  3. Vodní prostředí při ponoru odpovídá prostředí při výcviku
 2. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu může absolvent zapsat do kurzů:
  1. TDI Advanced Wreck Course
  2. TDI Entry Trimix Gas Course
  3. Advanced Trimix Gas Course

  Požadavky na studenta:

  Rozsah kurzu

  1. Teoretické lekce a briefing - 8 hodin
  2. 6 ponorů v otevřené vodě, minimální celkový čas na dně 100 minut. Všechny ponory musí být hlubší než 30 metrů mořské vody, čtyři ponory musí být hlubší než 40 metrů mořské vody. (Není možné uznat více než dva ponory z předcházejícího výcviku).

  Požadovaná výstroj

  1. Hlavní lahve:
   1. S objemem odpovídajícím hloubce ponorů a spotřebě studenta
   2. Dvojitý ventil láhve, propojení se dvěma vývody nebo dvě nezávislé láhve.
   3. Lahve musí být označeny v souladu se standardy TDI.
  2. Láhev nebo láhve na směs Travel Mix
   1. Objem láhve odpovídající plánovanému ponoru a spotřebě studenta.
   2. Lahve musí být označeny v souladu se standardy TDI.
  3. Láhev nebo láhve na dekompresní plyn musí mít objem odpovídající plánovanému ponoru a spotřebě
   1. Objem láhve odpovídající plánovanému ponoru a spotřebě studenta.
   2. Lahve musí být označeny v souladu se standardy TDI.
  4. Plicní automatiky :
   1. Primární a redundantní primární 2. stupeň je vyžadován na všech lahvích se směsí Bottom Mix.
   2. Manometr je vyžadován u všech hlavních lahví, nebo lahví se směsí Bottom Mix
   3. Možnost použít dlouhé hadice (200 cm) pro druhý stupeň , správné upevnění této hadice tak, aby ulehčila sdílení vzduchu v hloubce v případě potřeby.
  5. Kompenzátor vztlaku ekvivalentní pro používanou výstroj
  6. Zdvojené zařízení pro měření hloubky a času.
  7. Dva zdroje světla, pokud to vyžadují podmínky na místě potápění.
  8. Jon-line a ostatní úvazky vhodné pro dané místo potápění
  9. Naviják se šňůrou a zdvihací vak (Lift Bag ) případně signální bóje (Surface Marker Buoy)
   1. Odpovídající maximální plánované hloubce
   2. Minimální vztlak bójky nebo vaku musí být 120 N (11 kg)
  10. Izolační oblek vhodný pro vodní podmínky v místě konání kurzu
  11. Nástroj na řezání šňůry
  12. Tabulka na psaní pod vodou (pro dekompresní a ostatní potřebné údaje)

Kurz může probíhat buď v České republice nebo v zahraničí, případně kombinovaně. 


TDI OVERHEAD ENVIRONMENT/ CAVERN DIVER COURSE

Tento kurz se zabývá rozvojem minimálních dovedností potřebných pro potápění v prostorách bez volné hladiny obzvláště v prostorách, pro které se vžilo pojmenování kaverna - cavern, vždy v dosahu denního světla. Navíc kurz zdůrazňuje specifická nebezpečí spojená s ponory v jeskyních. Kurz není určen pro výcvik v jeskynním potápění.

Cílem kurzu je vycvičit potápěče ve správném plánování, postupech, technikách a nebezpečích jeskynního potápění.

 1. Po úspěšném ukončení kurzu se může absolvent potápět v prostředí "cavern" bez přímého dohledu za předpokladu následujících omezení:
  1. Potápění probíhá v tak zvané "Daylight and emergency ascent zone", to je v dosahu denního světla a v dohledu vstupní hladiny.
  2. V přímé vzdálenosti maximálně 61 metrů od vstupu
  3. Maximální hloubka ponoru bude 40 metrů mořské vody.
  4. Minimální viditelnost 12 metrů.
  5. Ponor je bezdekompresní.
  6. Nevyskytují se žádné úžiny (úžinou rozumíme místo kde nemohou dva potápěči plavat vedle sebe)
  7. Bezpečnostní zastávka je vhodná, nebo nezbytná.
 2. Po úspěšném absolvování kurzu je absolvent oprávněn k zapsání se do kurzu:

  Požadavky na studenta:

  1. Minimální věk 18 let, nebo 15 let a souhlas rodičů.
  2. Minimální potápěčská certifikace a minimálně 20 ponorů v otevřené vodě.

  Rozsah kurzu

  1. Teoretické lekce a briefing - 6 hodin
  2. Ponory v prostředí bez volné hladiny /Cavern dives, celkový čas na dně 80 minut. Ponory se musí uskutečnit na dvou rozdílných místech.

  Požadovaná výstroj

  1. Hlavní láhev s objemem odpovídajícím hloubce ponorů a spotřebě studenta
  2. Plicní automatika s vodotěsným tlakoměrem a alternativním zdrojem vzduchu.
  3. Kompenzátor vztlaku s inflátorem.
  4. Izolační oblek vhodný pro vodní podmínky v místě konání kurzu
  5. Masku a ploutve s pásky upravenými podle požadavků, šnorchl NE.
  6. Zařízení na řezání vodící šňůry.
  7. Dvě světla na baterie s dobou svícení dostatečnou pro plánované ponory.
  8. Počítač, nebo hodinky a hloubkoměr.
  9. Naviják s vodící šňůrou.

Kurz může probíhat v zahraničí, protože v České republice nejsou pro pořádání takového kurzu příhodné lokality. Cena kurzu závisí od lokality kde bude kurz provozován.


INTRODUCTORY CAVE DIVING COURSE

V tomto kurzu se naučíte základním principům jeskynního potápění za použití jednoduché láhve. Je druhým stupněm ve výcviku v bezpečných technikách jeskynního potápění navazující na kurz TDI Cavern Diver. Tento kurz není určen v žádném ohledu k výcviku pro jeskynní potápění.

Cílem tohoto kurzu je zdokonalení dovedností z programu Cavern diver a rozvoj dalších technik nutných pro základní potápění v jeskynních.

 1. Po úspěšném ukončení kurzu se může absolvent potápět v jeskynních s jednou láhví bez přímého dohledu za předpokladu následujících omezení:
  1. Průnik je omezen na 1/3 jedné láhve.
  2. Průnik je omezen na jednoduchý přímý kurz. Nesmí jít o složité plavání.
  3. Maximální hloubka ponoru je 40 metrů mořské vody.
  4. Ponor není dekompresní
  5. Nevyskytují se žádné úžiny (úžinou rozumíme místo kde nemohou dva potápěči plavat vedle sebe).
 2. Po úspěšném absolvování se může student zapsat do kurzu TDI Cave Course.

Požadavky na studenta:

 1. Minimální věk 18 let, nebo 15 let a souhlas rodičů.
 2. Minimální potápěčská certifikace TDI Cavern Diver, nebo ekvivalentní (např. IANTD, NACD, NSS-CDC, CDAA, CDG).

Rozsah kurzu

 1. Teoretické lekce a briefing - 4 hodiny.
 2. Ponory v jeskyních - 4 omezené průniky s celkovým časem na dně 80 minut. Ponory se musí uskutečnit na dvou rozdílných místech.

Požadovaná výstroj

 1. Hlavní láhev s objemem odpovídajícím hloubce ponorů a spotřebě studenta
 2. Dvojitý vývod na ventilu, buď ve tvaru Y, nebo H.
 3. Jeden první stupeň plicní automatiky vybavený vodotěsným tlakoměrem a druhým stupněm.
 4. Druhý první stupeň plicní automatiky vybavený minimálně 1,5 metru dlouhou hadici ke druhému stupni.
 5. Kompenzátor vztlaku s inflátorem.
 6. Izolační oblek vhodný pro vodní podmínky v jeskyní kde se konají ponory.
 7. Masku a ploutve s pásky upravenými podle požadavků, šnorchl NE.
 8. Zařízení na řezání vodící šňůry.
 9. Tři světla na baterie s dobou svícení dostatečnou pro plánované ponory.
 10. Bezpečnostní naviják s minimálně 30 metry vodící šňůry.
 11. Primární naviják společný pro dvojici, nebo tým potápěčů s minimálně 107 metry vodící šňůry.
 12. Počítač, nebo hodinky a hloubkoměr.
 13. Tabulka na poznámky, tužka na psaní pod vodou a podvodní dekompresní tabulky.
 14. Minimálně 3 značky na vodící šňůru (kolíčky na prádlo, nebo speciální značky).
Kurz může probíhat v zahraničí, protože v České republice nejsou pro pořádání takového kurzu příhodné lokality. Cena kurzu není dosud stanovena. 

CAVE DIVER COURSE    

V roce 1999 jsem obdrželi souhlas s prováděním kurzů, na závěr kterých je možné udělit certifikaci TDI Cave Diver. Kurz je zároveň striktně prováděn podle standardů České speleologické společnosti. Cena je za základní část kurzu bez certifikace TDI. 
TDI TRIMIX DIVER COURSE       12.980 Kč / 464 €

Cena zahrnuje:

Co cena nezahrnuje:
Plyny frekventantů,  pojištění frekventantů (doporucen je DAN ale nebráním se i jiným, ale funkčním pojišěním) ubytovani frekventantu ubytování instruktora, cestovní výdaje frekventantů, poplatky cizím centrům, pokud jsou vyžadovány, náklady spojené s potápěním - poplatky za loď a podobné jiné nadstandardni výdaje (tim myslím, ze za 24 k nepořídím cestu na Galapagy, i kdyby ste chtěli s běžným výjezdem nikoho otravovat neminím)

Vstupní podmínky

Minimální věk 18 let, absolvování kurzů Advanced Nitrox a Decompression Procedures, nejméně 100 zapsaných ponorů. Kombinaci kurzů  ADV Nitrox + Deco procedures mohu zajistit za zvýhodněné ceny.

Náplň kurzu:

V tomto kurzu se učí zodpovědné a bezpečné používání dýchacích směsí s obsahem helia při sestupech, které vyžadují stupňovitou dekompresi s použitím nitroxu nebo čistého kyslíku. Rozsah kurzu: Jsou předepsány 4 ponory, z toho 2 do větší hloubky než 40 m. Maximální hloubka výcviku je 60 m.

Po ukončení kurzu Absolventi se mohou potápět s trimixem, pokud obsah kyslíku ve směsi je nejméně 18% do max. hloubky 60m.

Teorie zabere asi 8 hodin, muze vsak i dele, zalezi jak do hloubky si preji zajemci jit. Výcvik je možné absolvovat během 4-5 dnů v Chorvatsku či Rakousku. Podmínky v ČR bezpečné provedeni ponorů do hloubek kolem 60 m neumožňují. TDI ADVANCED TRIMIX DIVER COURSE   18.980 Kč / 678 €

Nová moderní učebnice v anglickém jazyce. 
Jiří Štětina

PADI MSDT #606423, CMAS M3 CZ 003M96 CMAS NITROX INSTRUCTOR CZ/Fo4/I1/000002, Instruktor jeskynního potápění ČSS  TDI Instructor #1786


Zpátky na hlavní stránku
© Jiří Štětina    info@stetina.cz